1: Getuigskrifte

Muhammad se verhewe en mensliewende omgang met sy medemens is deur die geskiedenis opgeteken. Sy roeping en leerstellings was gebaseer op vriendskaplikheid en broederskap. Teenspoed of swaarkry het nie sy gedrag bepaal nie.

John Adair

John Adair

Skrywer van “The Leadership of Muhammad”. Voorsitter van Leierskapstudies, Verenigde Nasies Stelselpersoneelkollege in Turyn

"Glimpse van leierskap wat meer as een keer in die lewe van die profeet Muhammad bespeur is, strook goed met wat ons (her-)ken as die universele waarheid oor die aard en praktyk van leierskap. U sal self kan oordeel hoe naby Muhammad aan hierdie ideaal kom. "

William Montgomery Watt

William Montgomery

(1909 - 2006) Skotse historikus en emeritus-professor in Arabiese en Islamitiese Studies aan die Universiteit van Edinburgh. Skrywer van “Muhammed at Mecca”, Oxford 1953, p. 52,

'Sy bereidheid om vervolging te ondergaan weens sy oortuigings, die hoë morele karakter van die manskappe wat in hom geglo het en na hom opgesien het as leier, en die grootheid van sy uiteindelike prestasie - betoog alles tot sy fundamentele integriteit. Nie een van die groot figure in die geskiedenis word in die Weste so onderwaardeer as Muhammad nie. ”

Mahatma Gandhi

Mahatma Gandhi

(1869 - 1948) Politieke en geestelike leier van die Indiese onafhanklikheidsbeweging

'Ek wou weet wie die voortreflikste persoon is wat vandag die onbetwiste heerskappy (beherende invloed) het oor die harte van miljoene van die mensdom. Ek het meer as oortuig geraak dat dit nie die swaard was wat 'n plek vir Islam in daardie dae in die lewenskema verower het nie. Dit was die rigiede eenvoud, die volslae selfbeskeidenheid (nederigheid) van die Profeet Muhammad, die noukeurige agting (uiterste sorg) vir sy beloftes, sy intense toewyding aan sy vriende en volgelinge, sy onverskrokkenheid (vreesloosheid) en sy absolute vertroue in God en in sy eie missie. Toe ek die tweede bundel (van die boek oor sy lewe) sluit, was ek jammer dat daar nie meer vir my was om oor sy groot lewe te kon lees nie. ”

Alphonse de Lamartine

Alphonse de Lamartine

(1790 - 1869) Franse digter, skrywer en politikus [van] Histoire De La Turquie, Parys 1854, Vol. Ii, bls. 276-277,

“Filosoof, redenaar, apostel, wetgewer, vegter, oorwinnaar van idees, hersteller van rasionele dogmas, van 'n kultus sonder beelde; die stigter van twintig aardse ryke en van een geestelike ryk. Dit is Muhammad. Met betrekking tot alle maatstawwe waaraan menslike grootheid gemeet kan word, kan ons wel vra, is daar iemand groter as hy? ”

William Durant

William Durant

(1885-1981) Amerikaanse historikus, filosoof en skrywer van "The Story of Civilization", deel 4, vol. 4, bl. 25.

'Sy naam, wat beteken' hoog aangeskryf ', het hom goed geleen tot sekere Bybelse gedeeltes om sy koms te voorspel. Dit was nooit bekend dat Muhammad self iets geskryf het nie. Sy oënskynlike ongeletterdheid het hom [egter] nie verhinder om die Koran, die bekendste en welsprekendste boek in die Arabiese taal, voor te dra nie. ”

Johann Wolfgang Von Goethe

Johann Wolfgang Von Goethe

(1749 - 1832) Groot Europese digter ، Noten und Abhandlungen zum Weststlichen Dvan, WA I, 7, 32:

'Hy is 'n profeet en nie 'n digter nie, en daarom moet sy Koran gesien word as Goddelike Wet en nie as 'n boek van 'n mens en wat vir opvoeding of vermaak gemaak [geskryf] is nie.' 

Leo Tolstoj

Leo Tolstoj

(1828 - 1910) Beroemde Russiese skrywer en romanskrywer. Skrywer van "Oorlog en vrede":

'Daar is geen twyfel nie dat profeet Muhammad een van die grootste hervormers is wat die sosiale raamwerk ten diepste gedien het. Dit is vir hom volstaande dat hy 'n hele volk tot die verligting van waarheid gelei het; meer geneig tot rustigheid en vrede, en wat bloedvergieting en menslike offers verhinder het. Hy het vir sy nasie die poort na ontwikkeling en beskawing wyd oopgemaak. Dit is 'n groot daad wat net 'n sterk man kan doen en so 'n man verdien om met respek en bewondering beskou te word. '

Thomas Carlyle

Thomas Carlyle

(1795 - 1881) Skotse historikus, filosoof en skrywer van 'Heroes and Hero Worship and the Heroic in History'

'Hoe een man eiehandig strydende stamme en swerwende Bedoeïene in minder as twee dekades tot 'n mees magtige en beskaafde nasie kon aaneensmee.' 

Let welThomas Carlyle het 'n poging aangewend om 'n prentjie van die ontwikkeling van menslike intellek te teken deur historiese figure as koördinate te gebruik en het aan die Profeet Muhammad 'n spesiale plek in die boek toegeken onder die hoofstuk getiteld, "Hero as a Prophet". In sy werk het Carlyle sy bewondering as 'n passievolle voorstander van Muhammad as 'n Hegeliaanse agent van hervorming verklaar.

Dominee Reginald Bosworth Smith

Dominee Reginald Bosworth Smith

(1839-1908) Skrywer van 'Mohammad and Mohammedanism', Londen, 1874, p. 9,

“Staatshoof sowel as hoof van die Kerk, was hy Caesar [keiser] en Pous ineen; maar hy was pous sonder die aansprake van die pous, en keiser sonder die legioene van keiser, sonder 'n staande leër, sonder lyfwag, sonder 'n paleis, sonder vaste inkomste. As enige mens ooit die reg gehad het om te sê dat hy deur 'n Goddelike reg regeer, was dit Muhammad, want hy het al die mag gehad sonder die instrumente en sonder die ondersteuning daarvan. Hy het nie omgegee vir die inkleding van mag nie. Die eenvoud van sy privaatlewe was in pas met sy openbare lewe. ” 

Maurice Bucaille

Maurice Bucaille

(1920 - 1998) Franse mediese dokter en 'n spesialis in gastro-enterologie. Lid van die Franse Vereniging van Egiptologie. Skrywer van “The Bible, The Quran and Science”

“Islam leer dat God die mens die vermoë van rede gegee het en daarom van die mens verwag om dinge objektief en sistematies uit te redeneer. In die lig van die stand van kennis in Muhammad se dae is dit ondenkbaar dat die verse van die Koran die werk van die mens kon wees. 'n Totaal objektiewe ondersoek van die Koran in die lig van moderne kennis, lei ons daartoe om die ooreenkoms tussen die Koran en wetenskap te erken. ”