4.1: Profesie – Muhammad en profesie

Jabal Al-Noor, Al-Noor-berg (dws Berg van Lig), Mekka – Saoedi-Arabië

"En ons het jou nie gestuur nie, maar na alle mense as 'n verkondiger van goeie tyding en as 'n vermaner."

Koran, 34:28

Muhammad het nie geweet dat hy 'n profeet sou wees nie

Muhammad het 'n etiese en gewone lewe gelei. Hy was bekend vir sy getrouheid, integriteit en betroubaarheid. Hy het nooit afgode aanbid toe afgodsaanbidding in 'n politeïstiese samelewing algemeen was nie. 

Hy het altyd geglo dat die hele heelal deur een God geskep en beheer moes word. Hy het God gewoonlik aanbid deur te retireer na 'n grot (634 m bo seespieël) op 'n berg 4 km oos van Mekka (Makkah). 

Die grot staan bekend as die Hira-grot, wat geleë is op 'n berg, "Jabal Al Noor" (dws die Berg van Lig). Dit is [so genoem] omdat Muhammad die eerste openbaring van God ontvang het toe hy in hierdie grot gemediteer het.

Dit was nie 'n illusie nie nòg was dit 'n droom

Hiragrot

Toe Muhammad veertig jaar oud geword het, het hy gereeld in die Hira-grot gemediteer. In die maand Ramadan (die negende maand van die maanjaar, ongeveer 610 CE), het die Aartsengel Jibril (Gabriel) vir die eerste keer aan hom verskyn terwyl hy in die grot was en vir hom gesê: "Lees". Muhammad was vreesbevange.

Aangesien hy ongeletterd was, kon hy nie lees nie en het hy nie geweet wat om te lees nie. Aartsengel Jibril (Gabriel) het sy woord "Lees" keer op keer herhaal en dan het hy die volgende verse van God opgesê:

“Lees in die Naam van jou Heer wat (alles) geskep het, Hy het die mens geskape uit 'n klont (wat kleef aan die muur van die baarmoeder) … Lees! en jou Heer is die Almagtige wat die mens deur die pen geleer het...Hy het die mens geleer wat hy nie geweet het nie!”

Koran 96:1-5

Die Aartsengel Jibril (Gabriel) het ná hierdie kort ontmoeting verdwyn.

Muhammad was doodbang

Dit is die woord Muhammad in Arabies soos ontwerp deur die kunstenaar Abdul Majid Al Noerat.
Dit simuleer die klim van Muhammad op die berg van Noor (Lig), en sy strewe om uit te vind oor die Een God, die Skepper en Heer van alle wesens.

Muhammad was uiters bang. Hy het terug na sy huis gehardloop en gebewe. Hy het sy vrou Khadijah vertel wat met hom gebeur het en haar gevra om hom te bedek. Sy het vir hom gesê dat God hom nie in die steek sou laat of toelaat dat duiwels hom aanraak nie, aangesien hy goeie verhoudings met sy familielede behou het, die arm mense gehelp het en daarvan gehou het om liefdadigheid te beoefen.

'n Goddelike openbaring of sataniese fluisteringe?

Muhammad was bevrees dat hy deur die bose beset is. Hy het saam met sy vrou Khadijah die hele verhaal vertel aan Waraqa Bin Nawfal ('n familielid van Khadijah) wat 'n godsdienstige Christen was en kundig in die Bybel. Waraqa het voorspel dat Muhammad 'n profeet sou wees en het hom verseker dat dit wat hy ervaar, 'n goddelike openbaring was, soortgelyk aan wat Moses, die profeet van die Jode, ontvang het. Waraqa wou Muhammad ondersteun, maar hy was op daardie stadium baie oud. Hy het aan Muhammad gesê dat hy deur sy eie mense uit Makkah verdryf sal word en deur sommige mense met vyandigheid behandel sou word.

Jy is God se Boodskapper

Muhammad het 'n paar dae nodig gehad om tot bedaring te kom en het nie na die berg teruggekeer nie. Na 'n ruk het die Aartsengel Jibril (Gabriël) na hom teruggekom en hom ingelig dat hy 'n boodskapper van God (Allah Die Verheerlikte en Verhewe) sou wees om Sy Goddelike Boodskap aan alle mense oor te dra. Jibril (Gabriel) het die volgende verse van God opgesê:

“O u wat geklee is (in u klere toegedraai); Staan op en waarsku; en verheerlik u Heer; en reinig u klere; en bly weg van slegte dade en moenie u vervulling van hierdie opdragte as 'n guns aan God of mense beskou nie; en wees geduldig ter wille van u Heer ”

Koran 74: 1-7

Jibril (Gabriel) het oor 'n tydperk van 23 jaar voortgegaan om aan Muhammad te verskyn. Gedurende hierdie tydperk is God se Boodskap aan die mensdom (die Koran) geopenbaar.

Muhammad het God se Boodskap aan alle mense oorgedra

Muhammad het gehandel volgens die openbaring wat hy in 610 CE ontvang het. Hy het die mense in Arabië en buite Arabië uitgenooi om in een God (Allah) te glo en Sy gebooie te gehoorsaam soos dit gestel is vir die welstand van die hele mensdom.

Waaroor gaan die “Boodskap”?

Geloof & Wet

Die Boodskap van Islam is gebaseer op twee hoofdele (Glo en Doen) wat Aqidah en Shariah is. Aqidah wat die Islamitiese Geloofsbelydenis is, is gebaseer op die verklaring van geloof in Een God en die geloof in dit wat Hy ons beveel het om in te glo, naamlik Sy engele, goddelike boeke, Boodskappers, Dag van Opstanding sowel as Noodlot en Bestemming. Shariah wat God se Wet beteken; stel die reëls vas wat reguleer en beheer:

  1. Aanbiddingshandelinge soos daaglikse gebede, vas, die gee van zakat (aalmoese), ens.
  2. Etiek en sedes wat in 'n mens se gedrag weerspieël moet word (eerlikheid, opregtheid, getrouheid, liefde, samewerking, ens.)
  3. Lewenstransaksies en omgang met ander soos reëls van geregtigheid, menseregte, handel en saketransaksies, huwelike, egskeidings, erfporsies, ens. 
Nota:
Nadat hy die goddelike openbaring ontvang het, het Muhammad hom dertien jaar lank daarop toegespits om mense [oor] monoteïsme (Aqidah) te leer. Na die migrasie na Madinah was daar meer fokus op die verduideliking en implementering van Shariah.

God se gebooie

"Sê (O Muhammad): Kom, ek sal voordra wat jou Heer jou verbied het,

(1) Moenie by enige vennote aansluit wat gelyk is aan Hom nie;
(2) En wees goed vir jou ouers;
(3) En moenie jou kinders om die lewe bring op 'n pleidooi van gebrek nie, Ons voorsien voedsel vir jou en vir hulle;
(4) En moenie skandelike dade openlik of in die geheim nader of na daaraan kom nie (bv. owerspel en dade van korrupsie);
(5) En moenie enige siel doodmaak wat God geheilig het nie, behalwe deur geregtigheid en wet. Dit is wat Hy jou beveel, sodat jy wysheid kan leer;
(6) En moenie aan die wesies se rykdom of eiendom raak nie, behalwe om dit te verbeter, totdat hy of sy volwassenheid bereik het;
(7) En gee maat en
(8) gewig met (volle) geregtigheid (wanneer gekoop en verkoop word en wanneer finansiële en nie-finansiële transaksies gedoen word), Ons plaas geen laste op enigiemand behalwe dit wat hy of sy kan dra nie;
(9) En wanneer julle ook al praat (of getuig), praat regverdig, al is na familie betrokke;
(10) En vervul die Verbond van God. Dit is wat Hy jou beveel [so]dat jy kan onthou”

Koran 6:151-152

'n Praktiese bekendstelling van Muhammad se leringe in Abessinië

Ja'far bin Abi-Talib was onder tagtig Moslems wat vir beskerming na die land Abessinië (tans Ethiopië in Afrika) gevlug het. Toe hy met die koning van Abessinië gepraat het namens die Moslems wat daar asiel gesoek het, het Ja'far gesê:

'O koning, ons was eens mense wat in onkunde (onbewustheid en gebrek aan kennis) geleef het, afgode aanbid het, aas geeët het, gruwelike dade gepleeg het, ons familie en naastes verwaarloos het, ons bure sleg behandel het, en die sterkes onder ons toegelaat het om die swakkes te onderdruk. Dit is hoe ons geleef het totdat God vir ons 'n boodskapper uit ons midde gestuur het, 'n man wie se oorsprong, eerlikheid, integriteit en kuisheid goed aan ons bekend was.

Hy het ons opgeroep om God alleen te aanbid en die klippe en afgode wat ons aanbid het, soos ons voorvaders gedoen het, te laat vaar. Hy het ons opdrag gegee om eerlik te wees in ons woorde, om ons beloftes na te kom en ons verpligtinge teenoor ons bloedverwante te respekteer en hy het ons verbied om gruwels te pleeg. So ons het hom vertrou en geglo en die boodskap gevolg wat hy van God ontvang het. Ons mense het ons egter veroordeel, ons gemartel en alles in hulle vermoë gedoen om ons van ons godsdiens af te keer. Toe hulle aanhou om ons te onderdruk, het ons na jou land gekom en jou bo alle ander gekies om beskerming te kry en met onpartydigheid behandel te word.”

’n Christelike koning erken Muhammad se godsdiens

Negashmoskee, Tigray, Ethiopië

Nadat Ja'far sy toespraak gelewer het, het die koning van Abessinië (wat 'n godsdienstige en godvresende persoon was) Ja'far gevra om 'n paar verse uit die 'Boek' wat aan Muhammad geopenbaar is, voor te dra.

Ja'far het 'n gedeelte uit die hoofstuk "Mariam (Mary)" (1) , die Moeder van Jesus, voorgedra. Hy het aanhou voordra totdat die Koning gehuil het en sy baard klam was van trane.

Die koning het toe gesê:

"Die boodskap wat deur Muhammad gebring is en dit wat deur Jesus gebring is, is van 'n enkele bron."

Eindnotas

  1. In die Glorieryke Koran word hoofstuk 19 "Mariam" genoem, dws Maria, die moeder van Jesus. Die volgende is 'n opsomming uit die verhaal van Mariam uit die Koran.

En noem Mariam (Maria) in die Skrif, toe sy van haar mense na 'n oostelike plek onttrek het as 'n afsondering van hulle. Toe stuur Ons na haar Ons gees (Engel Jibril (Gabriel)) wat aan haar verskyn het as 'n foutlose mens. Sy het gesê: Ek soek skuiling in God, Die Barmhartige, van jou as jy Hom enigsins vrees. Hy het gesê: Ek is niemand anders nie as 'n boodskapper van jou Heer om jou 'n rein seun te gee. Sy het gesê: Hoe sal ek 'n seuntjie (seun) hê en nie 'n mens het my ooit aangeraak nie nòg was ek onkuis! Hy het gesê: So (sal dit wees). U Heer het gesê: Dit is maklik vir My en Ons sal hom 'n wonderbaarlike teken maak vir alle mense en 'n Genade van Ons. Dit is 'n verordening. Kort voor lank het sy swanger geraak, en sy het na 'n afgeleë plek gehaas, maar die geboortepyne het haar tot by die stam van die palmboom gedryf. Sy het gesê: O, ek wens ek het voor dit gesterf en 'n ding geword wat heeltemal vergete is!

Koran, 19:16-23

Volgens die storie wat in die Koran genoem word, het Mariam haar seun na haar eie mense gebring wat haar blameer het. Maar haar baba (Jesus) het wonderbaarlik gepraat en gesê:

Inderdaad, ek is die dienaar van Allah. Hy (het besluit) om vir my die Skrif te gee en my 'n profeet te maak en my geseënd te maak waar ek ook al mag wees. En Hy het my beveel om tot hom te bid en aalmoese te gee solank ek lewe en deugsaam teenoor my moeder te wees. Hy het my nie parmantig of ellendig gemaak nie. Mag alle vrede oor my wees die dag wat ek gebore is en die dag wat ek sal sterf en die dag wat ek lewend opgewek sal word. Dit is Isa (Jesus) seun van Mariam (Maria); dit is die waarheid oor [dit] wat hulle twyfel. Dit is nie vir God om enige seun (Verheerlik is Hy) te neem nie. Wanneer Hy 'n saak besluit, sê Hy daarvoor: Wees en so is dit.

Koran 19:30-35