6: Vroue in Islam

Blou Moskee, Istanbul, Turkye

Vroueregte

Voor die koms van Islam het vroue geen burgerregte gehad nie. Arabiere het vroeër voorkeur gegee aan manlike babas bo vroulike babas tot die mate dat baie vaders hul vroulike babas of kinders lewend begrawe het.

Geen geslagsdiskriminasie nie

Muhammad het diskriminasie tussen manlike en vroulike kinders veroordeel en sy metgeselle gelas om hul kinders lief te hê en behoorlik groot te maak, ongeag hul geslag. Trouens, hy het klem gelê daarop dat meer sorg en aandag aan vroulike kinders gegee moet word totdat hulle grootword en trou. Muhammad het gesê:

"Vroue is die tweelinghelftes van mans."

(Tirmidhi, 1/154, 113)

Vroue erf soos mans

Voor die koms van Islam het vroue geen erfregte gehad nie. Muhammad het hierdie gebruik suksesvol verander. Vroue het die reg bekom om soos mans te erf. Muhammad het egter nie die Islamitiese erfstelsel geskep nie, maar hy het God se woorde ([soos] bewaar in die Koran) oorgedra wat die gedeeltes bepaal vir elke individu (man en vrou) wat in aanmerking kom om te erf.

Die woord "Muhammad" in Arabiese kalligrafie word op 'n artistieke en simmetriese manier ontwerp. Die werklike woord lyk so. Letters M en H wat die eerste helfte van die woord "Muhammad" vorm, is simmetries met letters M en D wat die tweede helfte van die woord "Muhammad" in Arabies vorm.

Vroue het 'n unieke identiteit

Voor Islam was vroue as hul mans se persoonlike eiendom beskou. Islam het vroue se unieke identiteit erken en vroue menswaardigheid toegeken. Een van die konkrete herinneringe hieraan is die Islamitiese uitspraak wat sê vroue moet hul eie van behou wanneer hulle trou. Vroue kan rykdom hê en Islamitiese regspraak (wet) beskerm ook hul eiendom. Wanneer die man afsterf, is die vrou daarop geregtig om te erf. Sy is nie ’n besitting wat geërf word soos die praktyk voor Islam was nie.

’n Vrou is nie ’n seksinstrument nie

Prostitusie en owerspel is streng verbode in Islam. Muhammad het aangedui: Wanneer persone hoerery of owerspel pleeg, is hulle nie in 'n toestand van "Eaman" (getrouheid) nie (dws geloof in God het nog nie sterk in hulle harte gevestig nie, daarom voel die persone nie skuldig of vrees God nie wanneer hoerery gepleeg word nie).

“En moenie hoerery (onregmatige voorhuwelikse of buite-egtelike seks) nader nie. Kyk! Dit is 'n gruwel en 'n bose weg”.

Koran, 17:32
Hierdie kalligrafie beteken: "Die hoogtepunt van wysheid is die vrees van God". Met vergunning van kalligraaf Ismail Hakki.

Hijab en beskeidenheid in Islam

Die dra van die kopdoek en beskeie klere is 'n verpligting op volwasse vroue. Daarbenewens verbied Islamitiese leringe vroue om hul liggame of vroulikheid vir openbare vermaak en seksuele versoeking te gebruik.

Besighede, handeluitsendings en advertensies wat daarop staatmaak om vroue se liggame vir versoeking en seksuele aantrekking bloot te stel, word nie in Islam toegelaat nie.

Islamitiese leerstellings belet die middele wat kan lei tot seksuele teistering, seksuele aanranding, verkragtingsmisdade, seksuele siektes en ander gruwels soos naaktheid en pornografie. 

Islam vereis ook beskeidenheid van mans: mans moet hul blik laat sak as hulle 'n vrou sien. Om beskeie aan te trek is 'n bepaling wat vir mans ook geld.

Trou!

Muhammad het mense aangemoedig om te trou en 'n gesinslewe te vestig. Hy het sy volgelinge edele Islamitiese waardes voorgeskryf wat onwettige seksuele verhoudings verbied buiten dié in 'n normale huweliksverhouding tussen 'n man en 'n vrou. (Sahih Al-Bukhari, 26/3, 1905)

'n Jong man het vir Muhammad gevra om hom toestemming te gee om te hoereer (buite-huwelikse seks met 'n meisie of 'n prostituut te hê), Muhammad het geantwoord: "Aanvaar jy dit vir jou ma?" Die man het geantwoord: “Nee.” Muhammad het gesê: "Net so hou mense nie daarvan vir hul ma's nie." Toe vra hy die jong man nog drie keer dieselfde vraag: "Hou jy daarvan vir jou dogter, suster, tante?" Elke keer het die man nee geantwoord en Muhammad het dieselfde stelling herhaal: “Net so hou mense nie daarvan vir hul dogters, susters en tantes nie”. Toe het Muhammad sy hand op die man se hart gelê en tot God gesmeek: “O my Heer: vergewe sy sonde, reinig sy hart en skenk hom kuisheid”.  

(Musnad Ahmad, 10/5220, 22641)
Nota: Islam aanvaar nie gedwonge huwelike nie; beide man en vrou moet ooreenkom oor [instem tot] die huwelik. Die man is verplig om aan sy bruid (nie aan die familie van die bruid nie) 'n bedrag geld te betaal waarop beide ooreenstem óf in geld óf byvoorbeeld in waardevolle items. 

Muhammad het vroue bemagtig

Binne sy pogings om vroue se rolle in die samelewing te bemagtig, het Muhammad sekere dae van elke week aan vroue-opvoeding toegewys. Hy het hulle aangemoedig om aan Islamitiese geleenthede, feeste en gebede deel te neem. Selfs huishulpe kon Muhammad ontmoet, met hom praat en sy hulp of raad soek. Hy het ook vroue gevra om 'n formele belofte te doen (soos mans gedoen het) aangesien hulle aanspreeklik is teenoor die Islamitiese wet.

Vroue speel 'n deurslaggewende rol in die samelewing aangesien hulle die volgende generasie wat die nasie sal vorm, opvoed en grootmaak. Moslemvroue is bemagtig om 'n aktiewe rol in die samelewing in te neem sonder om mans se rol te oorvleuel. Alhoewel prioriteit altyd gegee is aan die taak om kinders groot te maak en na hul welstand om te sien, het vroue vroeër gewerk en aan die sosiale en politieke lewe deelgeneem.

Muhammad het die versorging van meisies/dogters aangemoedig

Muhammad het by verskeie geleenthede die goeie behandeling van vroue beklemtoon en hulle beskryf as delikaat en "so broos soos glas". Hy het aan sy metgeselle verkondig dat wie ook al sy dogters behoorlik grootmaak en God gehoorsaam deur vir hulle te sorg en hulle tot geloof te lei, sal die Paradys (ver)kry. (1)

Muhammad het volle respek aan moeders aangemoedig

'n Man het vir Muhammad gevra: "Wie sou my naaste ondersteuning en geselskap verdien?" Muhammad het geantwoord "Jou ma." Toe vra die man vir Muhammad wie na haar sou wees. Muhammad het geantwoord: "Jou ma". Die man het weer dieselfde vraag gevra en Muhammad het vir die derde keer geantwoord: "Jou ma." Toe vra die man uit nuuskierigheid dieselfde vraag vir die vierde keer (Hy het besef dat Muhammad die beste behandeling van moeders wou beklemtoon). Toe sê Muhammad vir hom: "Jou vader." (maw jou pa verdien jou naaste ondersteuning en geselskap ná jou ma) (2)

(Sahih Al-Bukhari 2/8, 5971. Moslem, 8/2, 2548)

Geleerdes het op die bogenoemde storie kommentaar gelewer dat moeders nie drie hooflydinge kan vryspring nie:

  1. Swangerskap
  2. Kraam en geboorte skenk
  3. Borsvoeding en speen.

Muhammad het goeie behandeling van vrouens aangemoedig

Muhammad het verklaar dat as 'n man nie van een van 'n vrou se karaktereienskappe hou nie, hy tevrede sal wees met 'n ander. En hy het gesê: Die gelowiges wat die mees volmaakte geloof toon, is diegene wat die beste karakter het; en die beste van die gelowiges is diegene wat die beste is vir hul vrouens (Tirmithi, 6/188, 3895).

Dit [die goeie behandeling van vroue] bevorder liefde, harmonie en wedersydse begrip.

Dit is die woord "Muhammad" in Arabies wat ontwerp word in 'n vormende styl wat soos 'n blom lyk. Met dank aan die kunstenaar Farid Al-Ali.

Egskeiding in Islam

Egskeiding word in Islam toegelaat, maar dit behoort die laaste opsie te wees na uitputtende opregte pogings om die huwelik te red. Sou egskeiding onvermydelik word, moet skeiding op goeie voet en met vriendelikheid geskied. (3)

Wanneer vroue geskei is en hulle het hul vasgestelde tyd bereik ('n wagtyd wat gestel is om die besluit van egskeiding te hersien) dan kan hulle óf in alle ordentlikheid [in die huwelik] behou word óf hulle moet in alle ordentlikheid van die huwelik vrygestel (billike wyse) word. Moenie hulle vashou met die doel om hulle skade aan te doen en aggressie te pleeg nie: enigiemand wat dit doen, doen homself skade aan.

Koran, 2:231

Muhammed was lief vir sy vrou

Enkele jare nadat sy eerste vrou Khadijah oorlede is, het Muhammad met Aisha, die dogter van sy boesemvriend Abu-Bakr, getrou. Ondanks sy lojaliteit aan sy oorlede vrou, was hy lief vir Aisha en was hy eerlik teenoor haar. Amr bin Al-Aas ('n metgesel) het hom een keer gevra:

Wie is vir jou die mees geliefde persoon?” Muhammad het sonder huiwering geantwoord: Aisha. 

(Al-Bukhari, 5/5, 3662)

Bevestig jou liefde aan jou vrou

Aisha het vertel dat Muhammad sy liefde aan haar beskryf het soos 'n knoop wat heg aan 'n tou vasgemaak was. Aisha het Muhammad van tyd tot tyd gevra hoe dit met die knoop gaan en Muhammad het [dan] sy liefde aan haar bevestig. Hy het gesê: 'Die knoop is nog steeds so stewig vasgebind soos vroeër.'

Muhammad het voorbeeldige lojaliteit aan sy oorlede vrou Khadijah getoon

Elke keer as Aisha 'n skaap of ooi gaargemaak het, het Muhammad haar gevra om 'n porsie kos aan die vriende van sy oorlede vrou Khadijah te stuur. 

Muhammad het aan Aisha genoem dat niemand in haar tyd beter as Khadijah was nie; sy het hom geglo toe hy die eerste keer God se openbaring ontvang het, terwyl baie mense dit nie gedoen het nie (sommige van sy ooms en familielede het hom nie geglo nie). Sy het hom met haar geld getroos en hom sonder huiwering ondersteun. 

Ondanks die feit dat sommige mense die opmerkings van Muhammad oor sy oorlede vrou Khadijah [as onregverdig] mag beskou, aangesien dit aanleiding gee tot jaloesie by sy huidige vrou Aisha, was hy 'n regverdige en lojale man teenoor sy vrouens. 

Muhammad en poligamie

Muhammad het nie poligamie ingestel nie

Trouens, poligamie het voor Islam bestaan sonder enige beperking in getal [vroue]. Dit was baie algemeen dat 'n man meer as een vrou gehad het as vrouens of as byvroue of slawe. (4)

Dit is bekend dat Profeet Abraham getroud was met Sara, die moeder van Isak, en Hagar, die moeder van Ismael. Ook word vertel dat Jakob vier vroue, twee vroue en twee byvroue, gehad het. (5)

Muhammad het die grootste deel van sy getroude lewe met een vrou geleef

Muhammad was byna 25 jaar met Khadijah getroud en hy was die vader van vier meisies en twee seuns. Albei sy seuns is in hul kinderjare oorlede. 

Nadat Khadijah oorlede is, is hy met 'n arm bejaarde weduwee met die naam "Sawdah" getroud. Haar man is oorlede nadat hulle teruggekeer het van Abessinië, die land waarheen Muhammad van sy metgeselle gestuur het om skuiling te soek. 

Sy huwelik met Sawdah was 'n vorm van ondersteuning vir haar. Muhammad was amper 50 jaar oud toe hy met Sawdah, wat ouer as hy was, getrou het. 

Muhammad trou met die dogter van sy naaste metgesel Abu-Bakr

'n Paar jaar later het Muhammad getrou met Aisha, die dogter van Abu-Bakr, sy boesemvriend en metgesel wat hom die meeste ondersteun het. Die huwelik was 'n eer vir Abu-Bakr en vir Aisha. 

Muhammad trou met die dogter van sy tweede naaste metgesel Omar

Twee jaar later het Hafsa, die dogter van Muhammad se tweede naaste metgesel Omar, haar man in die slag van Uhud verloor en 'n weduwee geword. Omar het verkies dat sy dogter met een van sy vertroude vriende trou, maar niemand het aan haar 'n huweliksaanbod gemaak nie. Toe neem Muhammad die inisiatief en vra haar om te trou. Die huwelik was 'n eer en ondersteuning vir Omar en sy dogter, Hafsa. 

Muhammad trou met 'n Moslem-weduwee wat die dogter van sy vyand was

Ramlah was bekend onder die bynaam "Um Habibah". Sy was die dogter van die hoogste geplaaste man in Mekka (Abu-Sufyan). Alhoewel Abu-Sufyan Muhammad nie geglo het nie en hom 20 jaar lank beveg het, het sy dogter die Islam aanvaar. 

Sy was een van die vroeë Moslems wat saam met haar man na Abessinië migreer het en byna 15 jaar daar gewoon het. 

Haar man het hom tot die Christendom bekeer en is daar oorlede. Sy was alleen in Abessinië agtergelaat, daarom het Muhammad aan Um Habibah 'n huweliksaanbod gemaak. Sy het dit aanvaar en met hom getrou. Verbasend genoeg, een jaar later, het haar pa Islam omhels.

Muhammad trou met Safiyya, 'n vrou uit 'n Joodse stam

Bani Al-Nadhir was een van die Joodse stamme wat Muhammad verraai het en teen hom gewerk het. Nadat Muhammad hulle in hul stad Khaybar beleër het, het hulle oorgegee. 

Safiyya, die dogter van hul leier, was onder die gevangenes. Muhammad het haar vrygelaat en 'n huwelik met haar voorgestel. Safiyya het aanvaar en hulle is getroud. 

Muhammad het aan alle mense bewys dat hy niks teen die Joodse gemeenskap gehad het nie, maar dat aanvallers gekeer moes word ongeag hul ras of geloof. 

Safiyya het by verskeie geleenthede en selfs nadat Muhammad oorlede is, hom as 'n liefdevolle en regverdige man beskryf. (Tirmithi, 6/188, 3894. Musnad Ahmad, 5/2609, 12587)

Mariya die Kopt

In dieselfde jaar het Muhammad 'n boodskapper gestuur na die heerser van Egipte wat Christen was en 'n beroep op hom gedoen om die boodskap van Islam te aanvaar. 

Die heerser van Egipte het met 'n beleefde verskoning geantwoord en vir Muhammad 'n paar geskenke gestuur, sowel as 'n dokter en 'n bediende of byvrou genaamd Mariya (Mary). Muhammad het die Egiptiese heerser se geskenke aanvaar. Hy het met Mariya getrou en later het sy geboorte geskenk aan 'n babaseuntjie genaamd Ibrahim. Ibrahim is dood toe hy 'n klein seuntjie was en Muhammad was baie hartseer omdat hy hom verloor het. (6)

Muhammad dra God se opdrag oor om poligamie te beheer

Islam het nie poligamie verbied nie, maar dit beperk en gereguleer. In Islam is dit nie verpligtend om met meer as een vrou te trou nie, maar dit is om geldige redes toelaatbaar. 

'n Man kan met 'n tweede vrou trou as hy sy vrou se volle respek, regverdigheid en onpartydigheid aan sy [ander] vroue kan betoon. Vers 3, hoofstuk 4 in die Koran, dui duidelik aan dat 'n man nie met meer as een vrou kan trou as hy hulle nie regverdig en onpartydig kan behandel nie. 

Die vers stel ook 'n perk van vier vroue slegs vir onbevooroordeelde en regverdige mans. 

Voor hierdie openbaring het mans talle vrouens gehad sonder enige perke of voorwaardes.

Beperkings op Profeet Muhammad

Profeet Muhammad was voor hierdie openbaring met meer as vier vrouens getroud. Benewens dat hulle as die moeders van gelowiges beskou is, was dir vir hulle 'n groot eer om vrouens van die "boodskapper van God" te wees. God het in die Koran openbaar dat Muhammad se vrouens vir hom wettig was. Geen vroue meer kon egter met Profeet Muhammad trou nie, al sou hy van enige van sy vrouens skei. (7)

Beperkings op Profeet Muhammad se vrouens

Moslems is nie toegelaat om met een van die vroue van die Profeet Muhammad te trou nadat hy oorlede is nie, omdat hulle soos hul moeders was. 

In die Koran het God die vrouens van die profeet beskryf as anders as ander vroue ([derhalwe] moes hulle deur ander Moslems as voorbeeldig beskou word en as die moeders van gelowiges). 

As een van die vroue van die profeet 'n klaarblyklike sondige daad sou pleeg, sou die straf vir haar verdubbel word. Maar as een van die Profeet se vrouens God en sy Boodskapper plegtig gehoorsaam en regverdige dade verrig, sou sy dubbele beloning ontvang.

Muhammad se vrouens het vryheid van keuse gehad: God het Muhammad gevra (soos aangedui in die Koran, hoofstuk 33 vers 28,29) om sy vrouens twee opsies te gee, óf om hulle vry te laat (dws geskei) as een van hulle die wêreld se lewe en die versiering daarvan begeer het of om getroud met die Profeet Muhammad te bly en hulle lewens ten volle vir die saak van Islam te wy.

Almal van hulle het die tweede opsie gekies en almal het met die Profeet Muhammad getroud gebly. Nadat Muhammad oorlede is, is nie een van hulle weer getroud nie.

Eindnotas

  1. Volgens ander vertellings het profeet Muhammad aangedui dat wie ook al een of twee of drie dogters het en hy behoorlik na hulle omgesien het (totdat hulle onafhanklik geword het), hy in God se Paradys sou kom.
  2. Die Koran het in baie verse beklemtoon dat 'n persoon goed moet wees vir beide ouers (bv. Hoofstuk 17, Vers 23).
  3. Sien ook die Koran (Hoofstuk 2, V 229 -232)
  4. Wat poligamie in ander godsdienste betref, was daar vroeër geen beperkings nie, selfs in Hindoe-godsdiens. Dit was eers in 1955, toe die Hindoe Huwelikswet aangeneem is dat dit onwettig geword het vir 'n Hindoe om meer as een vrou te hê. Tans is dit die Indiese wet wat 'n Hindoe-man beperk om meer as een vrou te hê en nie die Hindoe heilige geskrifte nie. Poligamie word steeds onder sekere omstandighede aan Hindoes in Goa toegelaat.
  5. Vir meer besonderhede uit Christelike bronne oor Jakob se familie, sien Genesis 32:22-24.
  6. Muhammad was baie hartseer oor die verlies van sy seun, Ibrahim. Daar word vertel dat hy voor sy metgeselle gehuil het. Profeet Muhammad het vir sy metgeselle gesê dat 'n gelowige God se lot moet aanvaar.
  7. Raadpleeg die Koran, verse 50, 51, 52, hoofstuk 33, rakende die vrouens van die Profeet Muhammad.