4.3: Profesie – Een God, Een Boodskap

Die profete en boodskappers van God in die Koran

Islam erken alle profete en boodskappers wat God voor Muhammad gestuur het vir leiding aan die mensdom. Hulle het een boodskap bevestig, monoteïsme, wat die geloof in God se bestaan en eenheid is. God het hulle gestuur om mense op te voed oor die doel van die lewe, hulle te beskerm teen afdwaal en hulle goeie sedes te leer.

Die Koran noem 25 profete en boodskappers by name en fokus op die verhale van sommige van hulle. Byvoorbeeld, in die Koran word Adam 25 keer genoem, Nuh (Noag) word 43 keer genoem, Ibrahim (Abraham) 69 keer, Musa (Moses) 136 keer, en Isa (Jesus) word 25 keer genoem.

Muhammad het gesê: “My gelykenis in vergelyking met die ander profete voor my, is dié van 'n man wat 'n huis gebou en voltooi het behalwe vir 'n plek van een ontbrekende baksteen. Wanneer mense die huis sien, bewonder hulle die skoonheid daarvan en sê: hoe pragtig sal die huis nie wees nie as die ontbrekende baksteen op sy plek gesit word. So ek is daardie baksteen, en ek is die laaste van die profete. “

Vertel deur Bukhari 4.734, 4.735

Voorwaar, Ons het boodskappers voor jou uit gestuur, onder hulle van wie Ons julle (hulle verhaal) vertel het, en sommige van wie Ons julle nie (hulle verhaal) vertel het nie; en dit is aan geen boodskapper gegee dat hy 'n teken (wonderwerk) sou bring nie behalwe met verlof van God (toestemming)

Die Koran, 40:78

Sê: Ons het geglo in Allah en dit wat aan ons geopenbaar is en dit wat aan Abraham en Ismael en Isak en Jakob en die stamme geopenbaar is, en dit wat Moses en Jesus ontvang het, en dit wat die profete van hulle Heer ontvang het. Ons maak geen onderskeid tussen enige van hulle nie, en aan Hom het ons oorgegee. 

Die Koran, 2:136

Torah, Evangelie en Koran is God se openbarings aan die mensdom

Om in God se geopenbaarde Boeke voor die Koran te glo, is 'n noodsaaklike pilaar van die Islamitiese geloof. Moslems glo dat die Koran nie die vorige openbarings weerspreek nie, maar dat dit wel die afwykings van die waarheid wat deur die geskiedenis gebeur het, uitwys en regstel.

Ons het wel die Torah geopenbaar, waarin daar leiding en 'n lig is.

Koran, 5:44

En ons het in hulle voetspore gestuur, Jesus, die seun van Maria, wat bevestig het wat voor hom in die Torah gekom het, en ons het hom die Evangelie gegee waarin leiding en lig was en dit wat dit voorafgegaan het van die Torah bevestig as leiding en instruksies vir die regverdiges.

Koran, 5:46

En aan jou (Muhammad) het Ons die Boek (Die Koran) met die waarheid geopenbaar, wat bevestig wat die Skrif ook al voor dit was, en 'n (be)waker (maatstaf) daaroor.

Koran, 5:48

Diegene aan wie God guns verleen het onder die Profete, van die nageslag van Adam en van diegene wat Ons saam met Noag gedra het, en van die nageslag van Abraham en Israel, en onder diegene wat Ons gelei en uitverkies het. Toe die openbarings van (Die Heer) die Barmhartige aan hulle voorgedra is, het hulle neergeval, aanbid en geween.

Koran, 19:58
ProfeetMuhammadIsa (Jesus)Musa (Moses)Ibrahim (Abraham)
Ongeveer Tydperk570 - 632 CE1-33 CEongeveer 1400 vCongeveer 1700 vC
Ongeveer Ouderdom6333>100

Muhammad ﷺ en Abraham عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ

Abraham word beskou as die vader van profete in die Joodse, Christelike en Islamitiese godsdienste omdat die meeste van die bekende profete uit sy nageslag was. Moslems glo dat profeet Muhammad sy afstammeling is deur sy eerste seun Ismael wat ook die vader van baie Arabiese stamme was. Aan die ander kant, het die volk van Israel en baie profete soos Jakob, Josef, Aäron en Moses afgestam van sy tweede seun Isak.

Die Koran noem gereeld die verhaal van Abraham wat
persoonlike waarneming, rede en gesonde verstand gebruik het om na die waarheid te soek. Hy het besef dat God nie die son, of die maan of enige afgod of skepsel kan wees nie. God is die skepper van die heelal en alle wesens. Hy is die enigste godheid wat waardig is om aanbid te word. Hy is een en Hy het geen vennote nie. Abraham het sy lewe toegewy en [daarna] gestrewe om monoteïsme by mense in te skerp.

Hy het prakties sy opregtheid, eerlikheid, dankbaarheid en gehoorsaamheid aan God bewys. Hy het een van die grootste en mees onvergeetlike voorbeelde in die geskiedenis aangebied vir volle onderwerping aan Een God, die Heer van die here, die Skepper van alle wesens en Eienaar van alle wêrelde.

Wie is beter in godsdiens as die een wat hom/haarself aan Allah onderwerp (sy/haar bedoeling aan God oorgee) terwyl hy 'n doener van goed is en die godsdiens van Abraham volg wat neig na die waarheid, die opregte? En Allah het Abraham as 'n intieme vriend gekies. 

Koran, 4:125

Abraham was 'n man van waarheid wat voorbeeldige gehoorsaamheid aan God getoon het. Daarom het God, volgens die Koran, Abraham as 'n vriend gekies en as een van die elite in die wêreld en onder die regverdiges in die Hiernamaals (Koran, 4:25, 2) :130). God het hom na die regte godsdiens gelei en hom 'n "Imam" gemaak dws 'n leier vir mense (Koran, 2:124) en hom beskryf as 'n nasie (Koran, 16:120) (Een persoon het 'n impak van 'n nasie)

Abraham word deur Moslems vereer as die persoon wat hulle hul naam gegee het as “Muslims” (dws diegene wat in Een God glo en aan Hom onderwerp) (Koran, 22:78).

“Abraham was nie 'n Jood of 'n Christen nie; maar hy was "Moslem Hanifan" 'n opregte man wat oorgegee het en opreg aan Allah (God) onderwerp het, en hy was nie van die afgodedienaars nie. 

Koran, 3:67
Opmerking: Die oorsprong van die naam “Abraham” was Abram of Avram, en dit word in Arabies as “Ibrahim” geskryf en uitgespreek. Die Rooms-Katolieke Kerk noem Abraham “ons vader in Geloof”. Die Oosters-Ortodokse Kerk herdenk hom as die "Regverdige Voorvader Abraham".

Daar word geglo dat die eerste gebou vir die aanbidding van een God opgerig is toe Adam die eerste keer op die aarde neergedaal het. Moslems glo dat God die Profeet Abraham beveel het om hierdie gebou te herbou en sy mure op dieselfde fondament te verhoog, [en] so het hy dit saam met sy seun Ismael gedoen. Die kubusvormige gebou word die "Kaabah" genoem. Dit is geleë in Mekka, wat tans in Saoedi-Arabië is. God het 'n plig aan Abraham en sy seun opgelê om die Kaabah te suiwer vir diegene wat bid, mediteer en voor Hom neerbuig. God het dit 'n plek van aanbidding gemaak, en 'n heiligdom ('n veilige plek en 'n oord) vir die mense.

Abraham en Ismael se smeking

“Ons Heer! Maak ons onderdanig aan U en van ons Saad (afstammelinge) 'n nasie wat aan U onderdanig is, en wys ons ons weë (rites) van aanbidding, en aanvaar ons berou. U is die mees Vergewensgesinde die Mees Genadige” 

Koran, 2:128
Die Heilige Moskee (Al Masjid Al-Haram) in Mekka (Makkah), Saoedi-Arabië. Dit is die heiligste moskee in Islam.
Die swart gebou is die Kaabah. Moslems glo dat God die profeet Abraham beveel het om die Kaabah te vestig om Hom (Die Een God) te verheerlik en te aanbid.
Wanneer Moslems tot God bid, rig hulle hul gesigte (van regoor die wêreld) na die Kaabah.
Profeet Muhammad het aangedui dat om in die Heilige Moskee (God se huis van aanbidding) te bid, hoogs lonend is.
Die beloning vir een gebed in die Heilige Moskee is gelykstaande aan die beloning van 100 000 gebede.

Hajj

Meer as drie miljoen Moslems onderneem elke jaar die pelgrimsreis, die "Hajj", na die Heilige plekke in Mekka. Dit is die vyfde pilaar van Islam wat een keer in 'n leeftyd gedoen moet word deur diegene wat finansieel en fisies daartoe in staat is. 

Muhammad het mense geleer hoe om die Hajj uit te voer, wat hoofsaaklik Abrahamitiese rites bevat. Hy het in sirkels rondom die Kaabah geloop. Dit staan algemeen bekend as "Tawaaf".  


Sirkumambulasie word sewe keer antikloksgewys uitgevoer as onderwerping aan God, en is ook harmonieus met die beweging van die planete en selfs die elektrone.

Toe [daarna] het Muhammad agter die stasie van Abraham gebid. Tans is dit 'n omheinde gebied wat Abraham se voetspoor op 'n stuk rots bevat. Moslems noem dit Maqam Ibrahim.

Daarna het Muhammad tussen die Safa- en Marwa-heuwels geloop, dieselfde plek waar Hagar duisende jare gelede geloop het op soek na water nadat haar man Abraham haar daar agtergelaat het met hul seun Ismael. Abraham het haar gevra om daar te bly as 'n daad van gehoorsaamheid en onderwerping aan God se opdrag, wat wou hê dat die plek 'n heiligdom en 'n plek van aanbidding moes word.

Die afstand tussen hierdie twee heuwels is ongeveer 395m. Hierdie Hajj-ritus word 'Sa'ee' genoem, dws 'n vinnige drafstap tussen die Safa- en Marwa-heuwels wat ooreenstem met die stap van Hagar op dieselfde plek.

Sa'ee stem ook ooreen met die daaglikse beweging, aktiwiteite, aksies en pogings wat persone gedurende hulle lewens uitvoer. Hierdie dade moet om goeie, welwillende en nuttige doelwitte wees wat positiewe waardes tot die wêreld en die mensdom toevoeg.

Sa'ee bestaan uit 7 rondtes ('n totale afstand van 2,76 km) vanaf Safa en wat eindig by Marwa.

Benewens ander Hajj-rituele, het Muhammed na 'n plek gegaan wat tans bekend staan as "Jamarat" in 'n dorp genaamd Mina (8 km oos van Makkah). Daar het hy klippe gegooi wat ooreenstem met Abraham se daad, toe hy die Satan gestenig het. Satan het aan hom verskyn het as 'n ou man wat hom probeer afraai het om sy seun as 'n offer aan God te slag. Abraham het die Satan verskeie kere gestenig. Wanneer Moslems dieselfde handeling uitvoer, daag hulle in werklikheid die Satan en die innerlike bose begeertes binne hulself uit.

Ten slotte, toe God Abraham se seun gered het en in plaas daarvan 'n ram vervang het, het Muhammad Moslems gelas om 'n offer aan God te bring deur 'n skaap of 'n bok te slag as 'n simbool van Abraham se offer, en die vleis onder die armes te verdeel.

Muhammad het Moslems geleer om 'n smeking vir Abraham en sy gesin op te dra in elke gebed van die vyf daaglikse gebede [salats].

Dit is ook vermeldingswaardig dat Muhammad een van sy kinders "Ibrahim" genoem het. Hierdie seun het in sy kinderjare gesterf.

“Sê (O Muhammad): My Heer het my gelei na 'n reguit pad, 'n korrekte (regte) godsdiens, die weg en gemeenskap van Abraham, die opregte weg wat na die waarheid neig en hy was nie 'n afgodedienaar nie (hy het nie ander geassosieer met God nie)”

Koran, 6:161

Daar word geglo dat Abraham in Hebron, Palestina begrawe is. Die geboukompleks wat die senotaaf van Abraham bevat, word “Al-Masjid Al-Ibrahimi” (Abraham se moskee) genoem. Dit staan ook onder nie-Moslems bekend as "Grafte van die Aartsvaders". 

Die gebou is hoofsaaklik 'n groot moskee (reghoekige vorm) met twee vierkantige minarette. Dit sluit ook velerlei vertrekke en 'n reeks ondergrondse grotte in. Die sentrale vertrek van die gebou bevat die senotawe van Abraham en Sara. Die suidelike kamer (Ohel Yitzhak in Hebreeus) bevat die senotawe van Isak en Rebekka. Die noordelike vertrek van die gebou bevat die senotawe van Jakob en Lea. Daar word algemeen geglo dat die oorblyfsels van Abraham, Isak, Jakob, Sara, Rebekka en Lea in die ondergrondse kamers onder die gebou bewaar is. 

Senotaaf van Abraham. Volgens Islamitiese leerstellings is dit verbode om gebede of smekinge na graftombes of die grafte van mense te rig. Profeet
Muhammad het verkondig: As jy (vir iets) vra, vra Allah en as jy ondersteuning soek, soek dit by Allah.
Let wel: Moslems verheerlik nie grafte nie. Volgens Islamitiese leerstellings moet die struktuur van die graf nie bo die grondvlak verhef word nie, behalwe vir een shibr (wat ongeveer 20 sentimeter is). Volgens Islamitiese leerstellings is dit verbode om gebede of smekinge na die grafte of mense wat begrawe is, te rig. Profeet Muhammad het gesê: As jy (vir iets) vra, vra Allah en as jy ondersteuning soek, soek dit by Allah.

Muhammad ﷺ en Moses (عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ)

Volgens outentieke vertellings het Muhammad gesê:

Muhammad het die profeet Moses hoog geprys en aangedui dat hy op die Dag van Opstanding Moses sal sien staan en die sy van die Troon van Allah vashou. 

Sahih Al-Bukhari, 4/157, 3408. 4/159, 3414

By 'n ander geleentheid toe Muhammad na Medina gekom het, het hy gevind dat Jode gevas het op die dag van "Ashura" (dag waarop God die kinders van Israel van Farao van Egipte gered het). Hy het toe Moslems gevra om hierdie dag vrywillig te vas, want Moses het daardie dag gevas as 'n uitdrukking van dank aan God (Die dag van "Ashura" is op die 10de van die eerste maand van die maankalender).

Ongeveer een derde van die Koran praat oor Moses en die voorvalle waardeur die kinders van Israel gegaan het. Daarbenewens noem die Koran ook van die profete wat na die kinders van Israel gestuur is soos Aäron, Sagaria en Johannes.

Die Koran noem dat God met Moses gepraat het en hom beskryf het as een van die vyf boodskappers en profete wat gewigtige opdragte gehad het (Ulu Al Azm). God het 'n plegtige verbond van hulle geneem. Die vyf boodskappers is Noag, Abraham, Moses, Jesus en Muhammad, vrede op hulle almal. (Sien die Koran, 33:7).

Moses het gesterf naby of by die berg Nebo wat uitkyk oor die Dooie See en die land Palestina. 'n Gedenkteken is op die berg gebou, wat 'n belangrike toeristeaantreklikheid in Jordanië geword het.

Moslems sien baie ooreenkomste tussen Moses en Muhammad. Albei was profete en boodskappers wat 'n Goddelike Boek gebring het wat God se Wet en Gebooie bevat. Albei het hul mense gelei en vir 'n lang tydperk onder hulle gewoon. Albei het getrou en het kinders gehad.

Muhammad ﷺ en Jesus عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ

Volgens outentieke vertellings het Muhammad gesê:

“Ek is die naaste van al die mense aan die seun van Mariam (Maria) en al die profete is broers aan vaderskant, en daar was geen profeet tussen my en hom nie (dws Isa (Jesus)) ”.

(Bukhaari, 3285)

Jesus in die Koran

Die Koran beskryf Isa (Jesus) as “God se Woord” en “blye boodskap” wat aan Maria oorgedra is. Sy naam is "Die Messias Jesus, seun van Maria".

God het hom met die Heilige Gees (Aartsengel Jibril (Gabriel) ondersteun en hom as boodskapper na die kinders van Israel gestuur om hulle na die reguit pad te lei en om God “Allah” sy Heer en hulle Heer en die Heer van alle wesens te aanbid.
(Sien die Koran, 2:87, 3:45-49, 4:171).

Nasaret is 'n historiese stad in Laer Galilea, Palestina. Dit word in die Evangelies as die tuiste van Maria genoem en hou nou verband met die kinderjare van Jesus Christus.

Die Koran beskryf Jesus ook as roemryk (gedenkwaardig en prominent) in die wêreld en die Hiernamaals, en een van die regverdiges en diegene wat nader tot God gebring is. Die Koran dui aan dat God Jesus die Skrif en wysheid, en die Torah en die Evangelie geleer het. Allah het hom ondersteun met wonderwerke om blindes en melaatses te genees en die dooies op te wek deur Sy verlof en Wil. Moslems glo dat Jesus sal terugkeer.

Profeet Muhammad het aangedui dat die Dag van Opstanding nie sal plaasvind voordat Jesus uit die hemel neerdaal nie.

Hy sal voor die einde van die wêreld terugkeer om mense tot monoteïsme te bring en die Wet van God op die aarde te vestig. Hy sal die valse Messias beveg en alle gelowiges in een God verenig. Hy sal 'n regverdige heerser wees en sal vrede aan die hele wêreld bring. Daar word van Moslems verwag om onder die ondersteuners en volgelinge van Jesus te wees met sy terugkeer.