5.1: Die Islamitiese beskawing – Waardes en sedes

Persoonlike ontwikkeling en leierskap

"Jy het 'n groot morele karakter" - Koran, 64:4

Perfekte balans om liggaams- en sielbehoeftes te bevredig

Muhammad het 'n beroep gedoen op die handhawing van die regte balans tussen materialisme en spiritualisme. Hy het by sy volgelinge ingeskerp dat die behoeftes van liggaam en siel bevredig moet word, maar in die regte balans en op wettige maniere.

Hy het mense aangemoedig om godsdiens te neem as 'n motiveerder vir 'n beter lewenswyse wat waarde toevoeg tot hul liggame en siele.

Muhammad het ekstremisme veroordeel

Muhammad het 'n gebalanseerde lewenswyse, gebalanseerde sienings en rasionele denke bepleit. Daar word vertel dat drie mense na sy huis gekom het om te vra oor sy styl van aanbidding. Muhammad was nie by die huis nie en sy vrou het met hulle gepraat. Hulle het egter gevind dat sy vlak van aanbidding minder was as wat hulle verwag het.

Hulle het gedink dat 'n godsdienstige lewenswyse vereis om op spiritualiteite te fokus en sommige van die liggaam se behoeftes te ignoreer of om dit van natuurlike begeertes te ontneem.

Volgens hulle begrip moet 'n godsdienstige persoon ongetroud bly en mag hy nie trou nie. Hy of sy moet ook elke dag vas en elke aand, buiten die daaglikse gebede, ekstra gebede doen. 

Toe Muhammad verneem wat hulle sê, was hy ontsteld, maar het gesê dat hy gewoonlik snags ekstra gebede gedoen het en soos ander mense, [ook] gerus het. Benewens die jaarlikse vas in die maand Ramadan, het hy 'n geruime tyd gevas terwyl hy ander tye nie gevas het nie. Hy het uiteindelik getrou en was nie 'n voorstander daarvan dat mense ongetroud bly nie. Hy het gesê:

'Dit is my Sunnah (die manier van lewe waarvan God hou). Wie dit nie aanvaar nie, hy / sy is nie een van ons nie ”.

Bukhaari, 1184 en Moslem, 849

Muhammad hou nie van swarigheid nie

Daar word vertel dat wanneer Muhammad ook al moes besluit oor 'n aangeleentheid of 'n kwessie waar meer as een opsie of alternatief gegee is, hy altyd swaarkry vermy het en die minste ingewikkelde een gekies het. Dit was mits die vereiste doelwitte bereik kon word en dit nie onwettige handelinge behels het nie. (Sahih Al-Bukhari, 8/160, 6786. Sahih Muslim, 7/80, 2327).

Met vergunning van die kalligraaf, Wissam Shawkat

Suiwering en netheid

Netheid en persoonlike higiëne is noodsaaklike vereistes in die Islamitiese geloof.

"Waarlik, Allah het diegene lief wat hulle in berou tot Hom bekeer en is lief vir diegene wat hulself reinig (fisies en geestelik)".

Koran, 2:222

“En jou klere reinig.”

Koran, 74:4

Om ablusie te doen voordat jy bid, is 'n noodsaaklike vereiste vir gebede. Dit sluit in dat die hande, gesig, arms tot by die elmboë was, die kop afvee en die voete gewas word.

Ablusie Elke dag

Ghusul, volledige liggaamswas

Die uitvoering van Ghusul (was van die hele liggaam) op 'n gereelde basis word sterk aanbeveel en word beskou as deel van Muhammad se Sunnah (leringe en lewenswyse). Ghusul is egter 'n moet vir reinheid by sekere geleenthede (bv. na huwelikskontak en menstruasie).

Muhammad het klem gelê op reinheid en suiwering in alle aspekte van die lewe. Hy het sy metgeselle gevra om hul huise en omgewing gereeld skoon te maak. Hy het hulle geleer dat dit 'n lonende liefdadigheidsdaad is om skade of vullis van die pad te verwyder.

Muhammad het ook sy metgeselle aangemoedig om hoë persoonlike higiëne en netheid te handhaaf. Sy uitsprake in hierdie konteks dui op die volgende:

  • Trek skoon en netjiese klere aan, maar moenie spandabelrig wees nie
  • Gebruik parfuum (Teeb) om lekker te ruik
  • Knip jou naels, verwyder skaam- en okselhare
  • Was hande voor en na ete. Moenie aan kos raak nadat jy wakker geword het totdat hande gewas is nie.

Reinheid of reiniging is die helfte van die geloof.

Sahih Moslem en Tirmithi

Miswak en tandheelkundige sorg: Hou die mond skoon en asem vars dwarsdeur die dag

Muhammad het gesê: "As dit nie vir jou moeite is nie, sou ek jou vra om jou tande met miswak voor elke gebed te borsel." (dws vyf keer per dag) 

(Vertel deur Bukhari & Moslem)

Wat is miswak?

Miswak is 'n algemene naam vir Salvadore persica (tandeborselboom, ook bekend as die Arak-boom). Dit word algemeen in Saoedi-Arabië gebruik. Miswak maak skoon tussen die tande en breek nie onder druk nie. Hulle is eerder buigsaam en sterk.

Die chemiese ontleding van Miswak toon dat dit baie nuttige minerale en elemente bevat soos fluoriede in groot hoeveelhede, silika, vitamien C en klein hoeveelhede chloriede, tanniene, saponiene, flavonoïede en sterole.

Volgens analitiese navorsing help Miswak om plaak, resessie en bloeding van die tandvleis te bestry. Die Miswak-stok stel vars sap en silika (harde glansmateriaal) vry wat as 'n skuurmateriaal dien om vlekke te verwyder. Miswak kan tande sagkens en effektief skoonmaak, en maak die tande wit sonder om emalje of tandvleis te beskadig. Die chloriedinhoud help om die plaak- en tandsteenvlekke te verwyder en vitamien C dra by tot die genesing en herstel van die weefsels. Daar word geglo dat Miswak-aftreksel hoofpyn, verkoue, naarheid, spanning en duiseligheid verlig. 

Streef kennis na

Muhammad het 'n boodskap van lig en leiding gebring wat wetenskaplike vooruitgang en ontwikkeling in die beskawing aangemoedig het. Dit het begin vanuit 'n goddelike openbaring wat begin het met die woord "Lees". Binne dekades het dit 'n omwenteling teweeggebring ten opsigte van kennis en alle tipes wetenskappe in Arabië en die hele wêreld.

Die woorde: lees, dink, leer, waarneem, verken, verstaan, nadink, oordink, sien en besin word gereeld in die Koran genoem.

Inderdaad, in die skepping van die hemele en die aarde en in die afwisseling van die nag en die daglig is tekens (van God se skeppingskrag) vir diegene van begrip en diskresie. Diegene wat Allah (die Heer van alle wesens) met eerbied onthou terwyl hulle staan en sit en terwyl hulle op hulle sye lê. En wat nadink oor die skepping van die hemel en die aarde, en sê: Ons Heer! U het dit alles nie tevergeefs geskep nie, verhewe is U, beskerm ons dan teen die straf van die Vuur. 

Koran, 3:190-191

En in die aarde is daar wonderbaarlike (ongelooflike) tekens (wat die teenwoordigheid van God aandui) en in julleself (is daar soortgelyke tekens), kan julle dan nie sien nie? 

Koran, 51:20-21

Muhammad het waarde toegevoeg tot mense se lewens deur hulle aan te moedig om te leer en nuttige kennis te soek. Hy het sy metgeselle aangespoor om kennis te gebruik vir die welstand van die mensdom en nie onheil op die aarde te veroorsaak nie. Hy het dit gekoppel aan God se plesier toe hy gesê het:

"Wie 'n weg volg om kennis te verkry, God fasiliteer vir hom 'n weg na die Paradys" 

(Sahih Moslem, 8/71, 2699)

Moslemwetenskaplikes was eeue lank die baanbrekers in suiwer en toegepaste wetenskappe. Arabies, die taal van die Koran, het die taal van wetenskappe geword wat onderrig is in volwaardige universiteite wat grade in chemie, wiskunde, calculus, medisyne, sterrekunde, geografie, ingenieurswese, kuns en letterkunde toegeken het.

Sommige navorsers erken die waarheid dat die Westerse beskawing hoofsaaklik op die Islamitiese beskawing staatgemaak het. Daarsonder sou die Westerse beskawing minstens 500 jaar nodig hê om te bereik wat hy reeds bereik het.

WetenskaplikeBelangrike bydraes
Geber 
Vader van Chemie
 
721-815 CE
Jaber Ibn Hayyan was 'n prominente polimaat: 'n chemikus, sterrekundige, astroloog, ingenieur, geoloog, filosoof, fisikus, en apteker en geneesheer. Hy word deur baie wetenskaplikes as die vader van chemie beskou. Hy was die eerste wat baie sure soos salpetersuur, soutsuur en swaelsuur ontdek het. Hy
het baie chemiese prosesse soos verdamping, sublimasie en distillasie beskryf. Die historikus van chemie Eric John Holmyard gee krediet aan Geber vir die ontwikkeling van alchemie tot 'n eksperimentele wetenskap.
Algoritmi
Vader van algoritmes

780-850 CE
Mohammad Ibn Musa Al-Khwarizmi was een van die grootste wetenskaplikes van sy tyd. Hy was 'n wiskundige, 'n sterrekundige en 'n geograaf. Hy het 'n groot bydrae tot Wiskunde gelewer toe hy Algebra (afgelei van die woord Al-Jabr wat "verbind gebroke dele" beteken) en "algoritmes" ontwikkel het wat na hom vernoem is. Al-Khwarizmi het ook die desimale posisionele getalstelsel ondersoek en navorsing gepubliseer wat ook Europa as 'n Latynse vertaling bereik het.
Rases (Rasis) 
Vader van geneeshere 

865-929 CE
Abu Bakr Muhammad Ibn Zakariya AlRazi. Hy is deur baie wetenskaplikes as die vader van pediatrie beskou. Hy was die eerste wat pokkies van masels onderskei het. Hy het talle verbindings en chemikalieë ontdek, insluitend alkohol en keroseen. Rhazes het homself vertroud gemaak met Griekse, Siriese, Arabiese en Indiese medisyne en mediese eksperimente uitgevoer. Rhazes het baie mediese boeke geskryf en farmaseutiese tekste saamgestel. Verder het hy instrumente ontwikkel wat
aptekers al die jare tot die begin van die 20ste eeu gebruik het (onder andere vysel, spatel en ampul).
Avicenna 
Vader van moderne geneeskunde 

980-1037 GJ
Abu Ali Al-Hussein Ibn Sina is een van die mees vooraanstaande Moslem-geleerdes in medisyne en een van die bekendste Moslem-wetenskaplikes in die wêreld. Hy was 'n polimaat en die skrywer van byna 200 boeke oor wetenskap, godsdiens en filosofie. Avicenna se twee belangrikste werke is: Shifa (The Book of Healing) wat 'n filosofiese ensiklopedie is wat gebaseer is op Aristoteliese tradisie en Al Qanun Fi-Tibb (The Canon of Medicine). Die Kanon is 'n boek met 14 volumes wat siektes klassifiseer en beskryf, en hul veronderstelde oorsake uiteensit. Dit is in verskillende tale vertaal en was vir sewe eeue (tot vroeë 18de eeu) ’n standaard mediese teks in Europa.
Al Jazari 

1136-1206 HJ
Abul-Iz Bin Ismael Al-Jazari. Hy is veral bekend vir die skryf van die "Book of Knowledge of Ingenious Mechanical Devices" waar hy vyftig meganiese toestelle beskryf het saam met instruksies oor hoe om dit te bou. Al-Jazari is ook bekend as die uitvinder van die grootste astronomiese "kasteelhorlosie", wat as die eerste programmeerbare analoogrekenaar beskou word. Volgens Donald Routledge Hill het Al-Jazari die mees gesofistikeerde kershorlosies beskryf. Hy het ook die waterhorlosie en die krukas uitgevind wat roterende beweging in lineêre beweging omskep.

Persoonlike ontwikkeling deur sport

Muhammad het sy metgeselle aangemoedig om gesonde liggame in stand te hou en verskillende soorte sportsoorte aan te leer, soos swem, boogskiet, perdry en perdewedrenne (perdry).

In die tyd van Muhammad het mense die opwinding en goeie gevoel van sport geniet. Hardloopkompetisies was 'n algemene vorm van pret hê. Daar word vertel dat Muhammad dikwels gesien is hoe hy saam met sy vrou Aisha resies jaag. Sy het die wedloop een keer gewen en hy het die wedloop by 'n ander geleentheid gewen. Muhammad het altyd gesê:

"O Allah, ek soek skuiling by U teen bekommernis, hartseer, onbekwaamheid, luiheid, lafhartigheid en gierigheid."

(Abu-Dawoud, 2/334, 2578. Ibn-Majeh, 3/149, 1979)

Muhammad het 'n gebied in die westelike kant van die Nabawi-moskee in Madinah as 'n renbaan toegeken. Perdewedrenne is vroeër ook op dieselfde veld aangebied. 'n Moskee is langs die renbaan gebou en dit is die Sabaq-moskee (dit wil sê die moskee van die renbaan) genoem.