7: Menseregte

'O mensdom! Ons het u geskape uit 'n man en 'n vrou, en u tot nasies en stamme gemaak sodat u mekaar mag ken. Voorwaar die eerbaarste onder u in die oë van Allah, is die Vroomste. Voorwaar Allah is Alwetend, Allerbewus”. 

Koran, 49:13 Die innerlike woonstelle (Al-Hujurát)

Vryheid, geregtigheid en beskerming

"Geen dwang" in Islam

Muhammad het homself as 'n boodskapper van God verkondig. Hy het 'n Goddelike Boodskap vir die mensdom ontvang en het gestrewe om dit aan alle mense oor te dra, maar hy het niemand gedwing om dit te aanvaar nie. Hy het die Koran voorgedra wat die vryheid van geloof en vryheid van keuse vir alle mense bevestig.

“En as u Heer wou, sou alle mense op die aarde (almal) saam geglo het. Sal u (Muhammad) mense dus verplig of dwing totdat hulle gelowiges word?” 

Koran, 10:99

“Daar is geen dwang in godsdiens nie. Waarheid (die regte pad) het duidelik onderskeibaar van dwaling (verkeerde weg) geword, en elkeen wat die kwaad verwerp en in God glo, het die betroubaarste handgreep gegryp wat nooit breek nie. En God is Alhorend Alwetend ”. 

Koran, 2:256

Moraliteit en gelykheid van alle rasse

In Islam word alle mense volgens die wet gelyk geag omdat hulle lede van die menslike ras is. Vroomheid en voortreflikheid van morele karakter is die enigste maatstawwe vir individuele meerderwaardigheid in die oë van God. Muhammad het dit in hierdie woorde gestel:

“U Heer is Een. Die hele mensdom is van Adam en Adam is uit stof geskep. ’n Arabier het geen meerderwaardigheid bo ’n nie-Arabier nie en ook het ’n nie-Arabier geen meerderwaardigheid bo ’n Arabier nie, behalwe deur vroomheid (vroomheid motiveer goeie dade).

(Musnad Ahmad 10/5586, 23972)

Muhammad het die vrylating van slawe aangemoedig en Islamitiese regulasies ingestel om slawerny uit te skakel

Slawerny het voor Muhammad se tyd bestaan. Trouens, dit was deel van baie sosiale stelsels in die wêreld. Slawe is as bates en deel van mense se rykdom beskou. Aangesien Islam mense se rykdom en eiendom beskerm, is slawerny geleidelik laat vaar.

In die vroeë dae van Islam is die misbruik en mishandeling van 'n slaaf as 'n sonde beskou wat bekering tot God vereis het deur die slaaf vry te laat.2 Daarbenewens het bekering van oortredings van baie Islamitiese reëls vereis dat slawe vrygelaat word of 'n slaaf van iemand gekoop en hy of sy bevry word. Dit het aangehou totdat slawerny ten volle afgeskaf is.

Muhammad het gelowiges aangemoedig om slawe ter wille van God vry te laat. By een geleentheid het Muhammad gesien hoe 'n persoon genaamd 'Abu Mas'ud Al-Badri' sy slaaf herhaaldelik slaan. Muhammad het beslis [ferm] vir hom gesê:

"Jy moet weet dat God meer bekwaam is en meer mag oor jou het as jou mag oor hierdie slaaf." Abu Mas'ud het afgekoel en in verskonende taal vir Muhammad gesê: "Ek sal hom vrylaat ter wille van God." Muhammad het vir hom gesê: "As jy dit nie doen nie, sal die Hel se vuur jou gesig raak."3

(Sahih Moslem 5/91, 1659)

Beskerming en sekuriteit van mense

Muhammad het in sy laaste preek aan meer as 100 000 mense gesê:

“O mense, gelowiges is maar broers. Niemand mag sy broer se eiendom vat sonder sy volle toestemming nie. Het ek die Boodskap gelewer? O Allah, my Heer, wees my getuie. Moet nooit teruggaan en mekaar onthoof nie. Voorwaar, ek het onder julle agtergelaat dit wat as julle [dit] neem, julle nooit na my sal afdwaal nie: die Boek van God en my voorbeeld. Het ek die Boodskap gelewer? O Allah my Heer, wees my getuie.”

(Al-Hakim, 1/93, 317. Al-Bayhaqi, 6/96, 11640)

Alle mense staan op gelyke voet voor die reg

Profeet Muhammad het mense aan Sharia voorgestel en geleer, d.w.s. God se Wet wat mense se lewens reguleer en hulle handelinge en transaksies beheer. Hy het beklemtoon dat alle mense die wet moet respekteer en die oortreders moet gestraf word ongeag hul sosiale aansien. Wanneer die wet regverdig toegepas word, geniet alle mense geregtigheid en sekuriteit.

Die Profeet het dit duidelik gemaak dat niemand bo die wet verhewe is nie, insluitend sy eie familielede. Diefstal en roof is byvoorbeeld ’n aanval op mense se eiendom ongeag hul ras en sosiale klas. Muhammad het dit duidelik gestel dat hy sy geliefde dogter Fatima sal straf as sy van iemand steel.4

Oordeel met geregtigheid; die verhaal van To'mah en die Joodse Man

By een geleentheid het 'n Arabiese man genaamd To'mah Bin Ubayriq 'n metaalskild gesteel wat deel was van 'n wapenrusting en dit in die huis van sy Joodse vriend versteek. Die Joodse persoon is daarvan beskuldig dat hy die metaalskild gesteel het, maar hy het die aanklag ontken en To'mah beskuldig.

Aangesien die oortreder nog nie bekend was nie, het baie Arabiese Moslems simpatie met To'mah gehad en probeer om Muhammad se mening te beïnvloed om die saak teen die Joodse man te draai, maar Islamitiese geregtigheid het geseëvier. To'mah is skuldig bewys en die Joodse man is onskuldig bevind. In hierdie konteks is 'n vers in die Koran geopenbaar wat geregtigheid bevestig: (Al-Hakim, 4/385, 8256. Tirmithi, 5/128, 3036)

“Waarlik, ons het die Boek met waarheid aan julle neergestuur, sodat julle tussen mense oordeel volgens wat God aan julle bewys het (julle geregtigheid geleer het). Moet dus nie ’n pleitbesorger wees namens diegene wat hul vertroue verraai nie.”

Koran, 4:105

Vroue se regte en verpligtinge

Muhammad het in sy afskeidsrede die beskerming van vroueregte herbevestig. Hy het gesê:

'O mense, dit is waar dat u sekere regte het ten opsigte van u vrouens, maar dat hulle ook regte oor u het.'

“Onthou dat jy hulle net onder God se vertroue en met Sy toestemming as jou vrou geneem het. Behandel jou vroue goed en wees goedhartig teenoor hulle, want hulle is jou vennote en toegewyde helpers.”

(Sahih A-Bukhari, 27/27. Moslem, 4/178, 1468)

Beskerming van die regte van weeskinders

Muhammad het God se gebooie met betrekking tot weeskinders oorgedra. Die Koran beveel Moslems om die regte van weeskinders te beskerm en hulle met vriendelikheid en geregtigheid te behandel.

“Inderdaad, diegene wat die rykdom (eiendom) van die weeskinders onregverdig verbruik, is net besig om vuur in hul mae te verteer. Want hulle sal braai in [die] Vlam (brand in Helvuur).

Koran, 4:10

Muhammad het gesê:

"Ek en die persoon wat na 'n weeskind omsien, sal so in die Paradys wees, en het sy wysvinger en middelvingers tesame gesit." 5 

(Sahih Al-Bukhari, 7/53, 5304)

Lewer trusts aan diegene wat daarop geregtig is

Muhammad is gevra om 'n begrafnisgebed vir 'n persoon te lei, maar hy het eers sy metgeselle gevra: "Het hierdie man enige geld geleen of enige trusts in sy besit gehad wat aan ander behoort?" Hulle het “Ja” gesê . Toe vra Muhammad hulle om eers die trusts te lewer aan diegene wat daarop geregtig is en dan sou hy vir hom bid.

“Allah beveel julle om trusts (belasting) te lewer (terug te gee) aan diegene wat daarop geregtig is, en as julle tussen mense oordeel, om met geregtigheid te oordeel. Hoe uitstekend [is dit] wat Allah jou vermaan (teregwys, waarsku); waarlik, Allah is Alleshorend, Alsiende. ”

Koran 4:58

Beskerming van erfgename-regte

Volgens Islamitiese wetgewing, wanneer iemand sterf, is sy of haar naaste familielede geregtig daarop om gestipuleerde gedeeltes van die erfenis (rykdom en eiendom van 'n oorledene) te kry. Islam laat nie toe dat 'n persoon meer as een derde van sy/haar rykdom in die testament toewys vir liefdadigheids- of skenkingsdoeleindes nie. Dit is om die erfgename se regte te beskerm en om regverdige verdeling van die erfenis tussen almal te verseker.

Muhammad het een van sy metgeselle wat van 'n siekte herstel het, besoek. Die man het gesê dat hy 'n groot rykdom besit en dat hy net een dogter as erfgenaam gehad het. Hy het Muhammad gevra of hy twee derdes van sy rykdom aan liefdadigheid mag agterlaat. Muhammad het gesê: "Nee". Die man het gevra of hy die helfte [kan nalaat]. Muhammad het [steeds] gesê: "Nee". Die man het gevra omtrent een derde? Muhammad het gesê: “Een derde (stem saam) en een derde is baie. Om u erfgename welgesteld te laat, is beter as om hulle arm te laat en om hulp te vra. ”

Geen woekerrente in Islam nie

Muhammad het gesê: “God het u verbied om woekerrente te neem, daarom sal alle renteverpligtinge voortaan van die hand gewys word. U kapitaal is aan u om te behou. U sal geen onreg aanbring of enige [onreg] ly nie. Allah het geoordeel dat daar geen woeker (rente) sal wees nie.

“Diegene wat woekerrente belas, is in dieselfde posisie as dié wat deur die duiwel se invloed beheer word. Dit is omdat hulle beweer dat woekerrente dieselfde as handel is. God laat egter handel toe en verbied woeker.”

Koran, 2:275

Eermoord en bloedvergieting is verbode

Muhammad het bloedwraak (wraak of vergelding) en vendetta (bloedstryd of geskil) afgeskaf. Op sy afskeidsrede het hy verklaar:

"Elke reg wat voortspruit uit doodslag (moord) in pre-Islamitiese dae word voortaan kwytgeskeld en die eerste sodanige reg wat ek laat vaar, is dié wat voortspruit uit die moord op Rabi'ah ('n familielid van Muhammad)."

(Tirmithi, 5/167, 3087. Ibn-Majah, 4/243, 3055)

Opsetlike moord en toevallige moord

'n Opsetlike moord is onderhewig aan vergelding in gelyke munt. Die moordenaar moet gevonnis word.

Wie egter per ongeluk iemand doodmaak en toevallig die dood veroorsaak, moet vergoeding betaal aan die gesin van die vermoorde persoon. In die tyd van Muhammad was die vrywaring honderd kamele. Muhammad het vir sy mense gesê dat wie meer as hierdie bedrag vra, 'n persoon uit die era van onkunde is.

Vegtery in Islam

Muhammad het sy volgelinge gelas om selfgeldend teenoor hul vyande te wees, nie onderdanig of aggressief nie. Hy was onvermydelik betrokke by slagvelde. Muhammad het reëls en etiek van betrokkenheid opgestel oor hoe om met vyande in gevegte om te gaan en met krygsgevangenes.

Hy het Moslems aanbeveel om nie met burgerlikes te veg nie en om nie kinders of vroue of ouderlinge aan te val of dood te maak nie. Hy het hulle gevra om nie die omgewing te vernietig of bome te beskadig nie.

MOENIE VERMOOR NIE

burgerlikes, kinders,
vroue en ouderlinge

MOENIE VERNIETIG NIE

omgewing en
moenie bome afkap nie

Hy het hulle altyd daaraan herinner dat hul betrokkenheid by gevegte op selfgeldende grond moet wees en ter wille van God wat nie van oortreders hou nie. Vers 190, Hoofstuk 2 van die Koran stel die basiese reël vir die stryd teen vyande en aggressors. Dit stel duidelik:

“En veg ter wille van Allah diegene wat teen jou veg en moenie die grense oorskry nie. Voorwaar, Allah hou nie van oortreders nie.”

Muhammad beskou selfmoord as 'n groot sonde

Muhammad het dit in hierdie woorde gestel:

“Elkeen wat hom-/haarself met 'n stuk metaal doodmaak, hy/sy sal op die Oordeelsdag opgewek word terwyl hy dieselfde stuk metaal vashou en hom-/haarself voortdurend in die helse vuur doodmaak. En wie hom-/haarself met 'n gif doodmaak, hy/sy sal opgewek word terwyl hy dieselfde gif vashou en dit voortdurend in die helse vuur vir ewig insluk. En wie hom-/haarself doodmaak deur hom-/haarself van 'n hoë plek soos 'n berg af te gooi, hy of sy sal vir altyd dieselfde doen in die helse vuur .” 6

Heiligheid en onaantasbaarheid van menselewens

Omdat God die skepper van lewe is en die enigste beheerder daarvan, besit hy elke skepsel se lewe. God sê in die Koran met betrekking tot die eerste moordvoorval in die geskiedenis toe Kain, die seun van Adam, sy broer Abel vermoor het:

“Wat ons vir die kinders van Israel bepaal het dat elkeen wat 'n mens vermoor wat nie moord of gruwelike misdade (onheil op aarde) gepleeg het nie, dit sal wees asof hy die hele volk vermoor het. En elkeen wat die lewe van 'n mens red, dit sal wees asof hy die lewe van die hele mensdom gered het."

Koran, 5:32

Muhammad veroordeel geweld

Muhammad het nooit geweld gebruik as 'n instrument om God se boodskap oor te dra of God se godsdiens op te lê nie. Alhoewel hy 'n Islamitiese staat in Madinah gestig het, het hy nooit die klein Moslemgemeenskap wat in Mekka agtergebly het, gebruik om moeilikheid te veroorsaak of sy vyande te vermoor nie. In werklikheid het hy sy volgelinge gevra om die sosiale orde van die samelewing waarin hulle woon, te respekteer.

Muhammad het gelowiges geleer dat wanneer en waar ook al sagmoedigheid of vriendelikheid in 'n saak gebruik word, dit waarde daaraan sal toevoeg en goeie resultate sal bring. Hy het ook benadruk dat ruheid en ongevoelige gedrag elke saak sal bederf.

Vertel deur Moslem

Islamitiese kalligrafie vervaardig deur die Turkse kalligraaf Hassan Chelebi vir 'n vers in die Koran. God sê vir mense: "As jy tussen mense oordeel, oordeel jy met geregtigheid." Die Koran, 4:58.
Islamitiese kalligrafie vervaardig deur die Egiptiese kalligraaf Isaam Abdul Fattah vir 'n vers in die Koran. God sê vir mense: "En geen draer van laste sal die las van 'n ander (op die Oordeelsdag) dra nie." Die Koran, 17:15.

Eindnotas

  1. Nelson Mandela (die eerste president van demokratiese Suid-Afrika) is 'n goeie voorbeeld vir die stryd teen apartheid en diskriminasie onder mense van verskillende rasse. Suid-Afrika het 'n land geword waarin alle mense saamleef as een nasie verenig in hul diversiteit. Die Koran se leerstellings bevestig die feit dat God die mensdom uit verskillende nasies en stamme geskape het sodat hulle mekaar kan ken. 'n Wit man het geen meerderwaardigheid bo 'n nie-wit man behalwe deur vroomheid (en omgekeerd). “Voorwaar, die mees eerbare onder julle in die oë van Allah, is die vroomste. Voorwaar, Allah is Alwetend, Allerbewus.” Die Koran 49:13
  2. Riyadh al-Salihin (1603/4), (1605/6)
  3. Die Profeet Muhammad het aangedui dat God op die Oordeelsdag die vyand sal wees vir diegene wat werkers huur en nie hul loon betaal nie. Die Profeet Muhammad het benadruk dat lone vir werkers betaal moet word voordat hulle sweet droog word. Lone kan nie vertraag word nie en moet onmiddellik na afloop van die werk betaal word.
  4. Vir meer inligting oor die Islamitiese wet, besoek: http://www.islamreligion.com/category/110/ http://www.islamhouse.com
  5. Sahih Al-Bukhari (34/8)
  6. Sahih Al-Bukhari (5778) en Sahih Muslim (109)
Artistieke ontwerp van die woord "Muhammad" in Arabies.
Met vergunning van Farid Al-Ali.