8: Omgewing

Omgewingsbeskerming

Muhammad se leringe om die omgewing te bewaar

Muhammad het die behoud van die omgewing gekoppel aan die geloof in een God, wat alle wesens geskep het. Daarom kan 'n gelowige in God die omgewing nie kwaad aandoen nie, want dit is deel van God se Koninkryk. Om die omgewing te benadeel en die hulpbronne daarvan (water, plante, diere, grond, lug, mariene ekosisteem, ens.) te vermors of te besoedel, is vanuit 'n Islamitiese oogpunt nie aanvaarbaar nie.

"Enige Moslem wat 'n saad plant wat tot 'n vlak groei, waarby mense of diere of voëls kan baat of eet, dan word hierdie daad as 'n Sadaqa beskou" ('n liefdadigheid wat deur God beloon word).

Profeet Muhammad – Bukhaari, 2320) en (Moslem, 1188)

Natuurlike hulpbronne is in perfekte ewewig

Muhammad het sy volgelinge geleer dat alle natuurlike hulpbronne deur God geskep is en deur Hom in perfekte ewewig gestel is.

"Voorwaar, alle dinge wat ons geskep het, is in verhouding en mate."

“... en alles by Hom is in die regte verhouding (gemeet).”

“...die werk (skepping en kunstenaarskap van Allah) wat alle dinge vervolmaak het (alle dinge in perfekte orde beskik het). 

Koran, 54:49; 13:8; 27:88

Mense het gelyke regte in natuurlike hulpbronne

Natuurlike hulpbronne is die gawe van God aan die hele mensdom. Hulle moet nie vermors of gemonopoliseer word nie. Muhammad het gesê dat mense gelyke aandele het in water, gras (groen bedekking) en vuur (energie) (behalwe [dit] wat wettig geprivatiseer is). 

"Geseënd is Allah, die beste van skeppers"

Koran, 23:14

Voeg waarde toe

  • Moenie die omgewing besoedel nie
  • Moenie die omgewing beskadig nie
  • Moenie natuurlike hulpbronne vermors nie
  • Gebruik natuurlike hulpbronne doeltreffend, oorweeg herwinning

"Geen skade" is 'n algemene reël

Muhammad het 'n algemene reël gestel vir die beskerming van die natuurlike hulpbronne, die behoud van die omgewing en die beveiliging van mense toe hy vir sy metgeselle sê:

'U mag nie skade berokken of skade aangedoen word nie.'

“Geloof (in God) kan in meer as 70 dele vertak word, met getuienis van die eenheid van God heelbo. Die laaste deel is om skade uit mense se pad te verwyder. ” 

Profeet Muhammad (Sahih Al-Bukhari, 1/11, 9)
Dit is die woord "Muhammad" geskryf in 'n vormende styl van Arabiese kalligrafie. Dit lyk soos groen blare van 'n boom.

Muhammad het waterrantsoenering beklemtoon en vermorsing en oorbesteding veroordeel

Muhammad het dit duidelik gestel aan 'n metgesel (wat besig was om te homself te was) dat hy nie water moet mors nie, selfs nie as hy naby 'n rivier is nie. By 'n ander geleentheid het Muhammad sy metgeselle aangesê om nie stilstaande water te besoedel of daarin te urineer nie. God het in die Koran gesê:

'... Uit die water het ons elke lewende wese gemaak.' “Voorwaar die verspillers (verkwistende mense) is die broers van duiwels, en die Satan was altyd ondankbaar vir sy Heer.”

“...Eet en drink sonder uitspattigheid. Sekerlik hou Hy nie van die verlore kinders (dié wat mors en te veel spandeer nie).” 

Koran, 21:30; 17:27; 7:31

Voeg waarde toe tot die omgewing

Muhammad het mense aangemoedig om voortdurend waarde toe te voeg tot die omgewing, selfs as die hele heelal in duie stort en die lewe op hierdie planeet eindig. Hy het gesê:

"As die Uur gekom het (dws die einde van die lewe op die aarde) en iemand het 'n saailing in sy hand en hy kon dit plant, laat hom dit dan doen." 

(Musnad Ahmad, 5/2727, 13100)

Gelowiges in God moet waarde toevoeg tot die omgewing en dit beskerm. God hou nie van diegene wat kwaad veroorsaak (op die aarde) en die gewasse en vee vernietig nie. 

"En soek die woning van die Hiernamaals en moenie jou deel van wettige genot in hierdie wêreld vergeet nie en doen goed soos Allah goed vir jou was en soek geen onheil [kwaad] in die land nie, Voorwaar, Allah hou nie van diegene wat onheil veroorsaak nie." 

Koran, 28:77

Dierewelsyn

Muhammad het gevra vir die etiese behandeling van diere

Die profeet was gekant daarteen om diere sonder enige rede aan te hou of in te hok of te beperk. Hy het ook nie daarvan gehou om diere te gesel of te slaan nie. Hy het verskillende onderrigstyle gebruik om die geestelike oproep om diere versigtig en waardig te behandel, te beklemtoon.

Diere en alle skepsels vorm deel van 'n groter gemeenskap van lewe op aarde

“Daar is nie 'n dier of skepsel wat op die aarde leef en beweeg nie, ook nie 'n wese wat op sy vlerke vlieg nie, maar hulle is gemeenskappe soos julle. Ons het niks in die Boek verwaarloos [nagelaat] nie en hulle [die hele skepping] sal uiteindelik by hulle Heer versamel word.” 

Koran, 6:38

Halaal beteken meer as halaal kos

Halaal word die meeste gebruik om toelaatbare voedsel te definieer, maar die term is baie wyer. Halaal beteken "toelaatbare" voedsel of handelinge, en is die teenoorgestelde van haraam, onwettige handelinge. Muhammad het verkondig dat Moslems geen reg het om enige dier dood te maak tensy dit deur God toegelaat word nie. Dit is slegs met God se toestemming (aan wie alle skepsels behoort) dat sekere soorte diere vir menslike gebruik geslag kan word. Slegs plantetende diere kan geslag word om geëet te word (bv. koeie, skape, hoenders en voëls wat geen vleis eet nie).

Neem asseblief kennis dat varke omnivore is wat op plante en diere voed. Die eet van ham of vark is verbode in Islam en Judaïsme.

Die wettige doodmaak van diere moet op die minste pynlike manier gedoen word

Muhammed het sy volgelinge geleer dat die wettige doodmaak van diere op die minste pynlike manier gedoen moet word Die dier kan byvoorbeeld nie deur 'n stomp lem doodgemaak word nie (dit moet skerp wees). 'n Dier mag nie met 'n klip geslaan word nie of geslag word langs en ten aanskoue van 'n ander dier nie. Muhammad het aan 'n persoon wat 'n dier langs 'n ander geslag het, gesê: 

'Wil u die ander dier twee keer doodmaak?' 

(Al-Hakim, 4/231, 7658)

By een geleentheid wou Muhammad 'n boodskap oor goeie behandeling van diere aan 'n persoon oordra . Hy het vir hom gesê dat sy kameel by hom “gekla” het omdat dit met meer gelaai was as wat dit kon (ver)dra. (Abu-Dawoud, 2/328, 2549)

By 'n ander geleentheid het Muhammad vir sy metgeselle gesê:

"Wie ook al die babas van hierdie voël gevang het, moet hulle teruggee aan hul ma (wat soos 'n afkop kuiken gehardloop het)."

(Abu-Dawoud, 3/8, 2675, 4/539, 5268)

Jy sal beloon word omdat jy goedhartig teenoor diere is

’n Goedhartige daad, selfs teenoor diere, verdien om deur God beloon te word. Muhammad het eenkeer vir sy metgeselle die storie vertel van 'n dorstige man wat 'n put met water gevind het en afgegaan het om te [gaan] drink. Toe hy opkom [uit die put], het hy 'n dorstige hond wat hyg van die dors, aangetref. Die man het daarom weer in die put afgegaan om sy skoen vol water te maak en dit na die hond gebring. God was dankbaar vir hierdie man se deernis en het sy vorige sondes vergewe. (Sahih Al-Bukhari 3/132, 2466. Moslem, 7/44, 2244)

By 'n ander geleentheid het Muhammad aan sy metgeselle vertel dat God 'n vrou gestraf het omdat sy 'n kat opgesluit en gevange gehou het totdat dit gesterf het. Sy het nie die kat gevoer of vrygelaat nie. (Sahih Al-Bukhari, 3071)